ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์


แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 197 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพมหานคร 10400
  • เลขที่ 197 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพมหานคร 10400
  • 0-2897-8888 ต่อ 103
  • 0-2897-8809
  • ir@jsp.co.th
ชื่อ - นามสกุล :*
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
อีเมลล์ :* 
ข้อความ :*
เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้