0.47 THB

+0.01(2.17%)

วันก่อนหน้า ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ (หุ้น)
0.46 0.46 0.47 0.46 134,300


ปรับปรุงล่าสุด: 23 มกราคม 2562 16:37

งบการเงิน

ไตรมาส 3 ปี 2561
ขนาดไฟล์: 512 KB. ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 3 ปี 2561
ขนาดไฟล์: 721 KB. ดาวน์โหลด

เอกสารนำเสนอ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ไตรมาส 1 ปี 2561

ขนาดไฟล์: 3.10 MB. ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2560
ขนาดไฟล์: 28.75 MB.View HTMLดาวน์โหลด

ปฏิทินนักลงทุน

28 พฤษภาคม 2561
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 1/2561
เวลา 11:20 - 12:35 น. ณ ห้อง 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
27 เมษายน 2561
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ฮาวเวิร์ด ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 6
26 พฤษภาคม 2560
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 1/2560
เวลา 13:00 - 14:00 น. ณ ห้อง 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ติดต่อเรา

  • 41/1 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 54 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
  • 0-2897-8888 ต่อ 330/333
  • 0-2897-8801
  • ir@jsp.co.th