0.41 THB

-0.02(-4.65%)

วันก่อนหน้า ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ (หุ้น)
0.43 0.43 0.43 0.41 22,817,800


ปรับปรุงล่าสุด: 25 ตุลาคม 2564 16:35

งบการเงิน

ไตรมาส 2 ปี 2564
ขนาดไฟล์: 757 KB. ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 2 ปี 2564
ขนาดไฟล์: 281 KB. ดาวน์โหลด

เอกสารนำเสนอ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564

ขนาดไฟล์: 488 KB. ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2563
ขนาดไฟล์: 16.87 MB.View HTMLดาวน์โหลด

ปฏิทินนักลงทุน

27 เมษายน 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
เวลา 09.30 น.ณ อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 41/1 ถนนพระรามสอง ซอยที่ 54 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
29 เมษายน 2562
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมแกรนด์ฮาวเวิร์ด ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 6
28 พฤษภาคม 2561
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 1/2561
เวลา 11:20 - 12:35 น. ณ ห้อง 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 197 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพมหานคร 10400
  • 0-2897-8888 ต่อ 330/333
  • 0-2897-8801
  • ir@jsp.co.th