1.11 THB

-(-%)

วันก่อนหน้า ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ (หุ้น)
1.11 1.11 1.11 1.10 262,800


ปรับปรุงล่าสุด: 26 เมษายน 2560 10:54

งบการเงิน

ประจำปี 2559
ขนาดไฟล์: 565 KB. ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ประจำปี 2559
ขนาดไฟล์: 287 KB. ดาวน์โหลด

เอกสารนำเสนอ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2560

ขนาดไฟล์: 7.01 MB. ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2559
ขนาดไฟล์: KB. View HTML ดาวน์โหลด

ปฏิทินนักลงทุน

21 เมษายน 2560
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ฮาวเวิร์ด ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 6
03 มีนาคม 2560
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 4/2559
เวลา 14:10 - 15:10 น. ณ ห้อง 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
21 พฤศจิกายน 2559
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 3/2559
เวลา 11.20 - 12.35 น. ณ ห้อง 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ติดต่อเรา

  • 43 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 54 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
  • 0-2897-8888 ต่อ 330/333
  • 0-2897-8801
  • ir@jsp.co.th