1.15 THB

+0.02(1.77%)

วันก่อนหน้า ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ (หุ้น)
1.13 1.13 1.15 1.13 2,758,200


ปรับปรุงล่าสุด: 01 มีนาคม 2560 16:37

งบการเงิน

ประจำปี 2559
ขนาดไฟล์: 565 KB. ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ประจำปี 2559
ขนาดไฟล์: 287 KB. ดาวน์โหลด

เอกสารนำเสนอ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ไตรมาส 3 ปี 2559

ขนาดไฟล์: 2.39 MB. ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2558
ขนาดไฟล์: 12.57 MB. View HTML ดาวน์โหลด

ปฏิทินนักลงทุน

21 เมษายน 2560
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ฮาวเวิร์ด ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 6
03 มีนาคม 2560
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 4/2559
เวลา 14:10 - 15:10 น. ณ ห้อง 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
21 พฤศจิกายน 2559
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 3/2559
เวลา 11.20 - 12.35 น. ณ ห้อง 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ติดต่อเรา

  • 43 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 54 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
  • 0-2897-8888 ต่อ 330/333
  • 0-2897-8801
  • ir@jsp.co.th