J.S.P.

J.S.P. Property Pcl. was established on 13 October 2010
under the name Raksa Land (Sathorn-Rama 3) Co., Ltd.

ราคาหลักทรัพย์

สกุลเงิน: THB
1.24 +0.01 (0.81%)
ปรับปรุงเมื่อ: 29 กันยายน 2559 16:35
ดูเพิ่มเติม

J.S.P.

J.S.P. Property Pcl. was established on 13 October 2010
under the name Raksa Land (Sathorn-Rama 3) Co., Ltd.

ราคาหลักทรัพย์

สกุลเงิน: THB
1.24 +0.01 (0.81%)
ปรับปรุงเมื่อ: 29 กันยายน 2559 16:35
ดูเพิ่มเติม

J.S.P.

J.S.P. Property Pcl. was established on 13 October 2010
under the name Raksa Land (Sathorn-Rama 3) Co., Ltd.

ราคาหลักทรัพย์

สกุลเงิน: THB
1.24 +0.01 (0.81%)
ปรับปรุงเมื่อ: 29 กันยายน 2559 16:35
ดูเพิ่มเติม

งบการเงิน

ไตรมาส 2 ปี 2559
ขนาดไฟล์: 308 KB. ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 2 ปี 2559
ขนาดไฟล์: 1.02 MB. ดาวน์โหลด

เอกสารนำเสนอ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ไตรมาส 2 ปี 2559

ขนาดไฟล์: 7.99 MB. ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2558
ขนาดไฟล์: 12.57 MB. View HTML ดาวน์โหลด

ปฏิทินนักลงทุน

16 สิงหาคม 2559
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 2/2559
เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้อง 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
01 กรกฎาคม 2559
mai Forum 2016
เวลา 11.00 - 18.00 น. บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ รร.เซ็นทาราแกรนด์ @ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 22
19 พฤษภาคม 2559
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 1/2559
เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้อง 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ติดต่อเรา

  • 43 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 54 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
  • 0-2897-8888 ต่อ 330/333
  • 0-2897-8801
  • ir@jsp.co.th